HESolutions.be op Twitter
HESolutions.be op Facebook
HESolutions.be op Instagram
HESolutions.be op Pinterest
Ga naar de inhoud

UW RECHTEN BIJ EEN AANKOOP

NIET TEVREDEN OVER JE INTERNETAANKOOP

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Volgens art. 47 e.v. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument binnen de 14 kalenderdagen na inbezitname van het product zonder boete en zonder opgave van motief een herroepingsrecht uitoefenen. Het moment van levering wordt geacht gelijk te zijn met de inbezitname van het goed.

Indien de consument gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, kan dit door een herroepingsformulier aan te vragen, in te vullen en ondertekend terug te sturen naar:

Home Entertainment Solutions
Turnhoutsebaan 155
2390 Oostmalle

Onverwijld en op straffe van verval uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na melding van de beslissing tot herroeping, zal de consument de retourzending bezorgen aan Home Entertainment Solutions samen met alle accessoires, bijgevoegde documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmateriaal. De consument stuurt het ongebruikte product terug, in intacte en complete originele verpakking. Home Entertainment Solutions is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Wanneer u een artikel wenst terug te sturen, gelieve altijd eerst contact met ons op te nemen.

Voor producten die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende, regelmatige leveringen, beginnen de verzakingstermijn te lopen de dag na de eerste levering/inbezitname. Voor opgesplitste leveringen van éénzelfde bestelling, begint deze te lopen vanaf de dag na de levering/inbezitname van het laatste deel van diezelfde bestelling.

Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal Home Entertainment Solutions onverwijld en uiterlijk binnen de 5 werkdagen na in ontvangstname en controle van de retourzending dan wel na ontvangst van bewijs van de consument van verzending van de retourgoederen, zorgen voor de terugbetaling van de betaalde bedragen, uitgezonderd de leveringskosten.

Zie ook onze Algemene Voorwaarden.
Terug naar de inhoud